Teatre de Carrer a Vila-real. 25 Festivals

AGOTADO

Oscar Luna
252 pàgines a quatricomia en català.
ISBN-13: 978-84-616-3929-8
Dipòsit legal: CS 130-2013
Edita: Xarxa Teatre, S.L.

Categoría:

PRESENTACIÓ

Al llarg de 25 anys (1988-2012) La ciutat de Vila-real ha gaudit d’un Festival de Teatre de Carrer que compta amb l’acceptació d’un públic entusiasta que li ha estat fidel. Gràcies a l’aportació desinteressada de 30 fotògrafs i 14 arxius de companyies s’ha pogut fer una recopilació gràfica de totes les Edicions. El text d’Oscar Luna s’ha vist reforçat per la col·laboració de ciutadans que han tingut un paper destacat en la seua organització: directors, filmadors o estudiosos. Tot aquest material conforma una memoria ben documentada que trau de l’oblit aimatges, pol·lèmiques i fets d’un referent artístic que ha acabat per convertir Vila-real en una ciutat amb un ample ventall de residents que es dediquen professionalment al teatre.

L’AUTOR

Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universitat Jaume I de Castelló, on ha realitzat Estudis de doctorat presentant el treball Dramaturgia i pràctica escénica.  Ha cursat Estudis de doctorat a l’Institut de Teatre de Barcelona, on està en procés de redacció del treball El llenguatge del Teatre de Carrer. En 1995 ingressà a Xarxa Teatre, on continua desenvolupant la seua activitat regularment com a ajudant de direcció. Actualment és director en gira. Cofundador de la compañía La Soluble i autor del text L’auca d’en Pasqual sobre la crema de Vila-real durant la guerra de successió. Redactor de Fiestacultura.

Pin It on Pinterest

Share This